Fiscalitat

Excel·lents avantatges fiscals

Si les aportacions no superen els 8.000 euros anuals ni els 240.000 euros durant tota la vida del contracte, i a més al moment de la prestació té una antiguitat mínima de 5 anys i es percep en forma de renda vitalícia, aquesta tributa amb els avantatges fiscals de les rendes i el rendiment generat per l’estalvi queda exempt de tributació.

Tributació en altres casos

En cas de no cobrar en forma de renda vitalícia, el rendiment generat per l’estalvi no queda exempt de tributació i es tributa com a rendiment del capital mobiliari.