Les nostres

Cobertures

Responsabilitat Civil Obligatòria i Complementària

Responsabilitat Civil com a Vianant o Ciclista
Danys ocasionats a tercers causats per l’Assegurat com a vianant o ciclista.

Responsabilitat Civil en Incendi
Cobrim els danys a tercers que pugui ocasionar el vehicle per Incendi o explosió.

Assistència en viatge, les 24 hores
Grua i assistència en carretera des de Km. 0
Inclou l’Assistència en viatge a les persones tant si viatgen en el vehicle com en altres mitjans de transport.

Defensa i Reclamació
Inclou el servei de notificació de multes no notificades personalment i recursos
Inclou el pagament de cursos per a la recuperació de punts del permís de conduir.
Inclou la defensa i reclamació del prenedor, cònjuge i fills com a vianants.

Accidents del Conductor
Inclou les Despeses Sanitàries il·limitades en Centres Concertats.
Inclou l’Assistència Psicològica a familiars en cas d’accident greu.
Inclou la bestreta de 3.000€ per despeses de sepeli en cas d’accident greu.

Animals Cinegètics
Danys al vehicle per col·lisió amb animals de caça

Orientació Mèdica Telefònica

COBERTURES OPCIONALS
Robatori, Incendi i Danys per Fenòmens Atmosfèrics (*)
Danys Propis (*)
Danys al casc i vestimenta, tant per al conductor com per a l’acompanyant (*)
Trencament de fars (*)
Ampliacions en Defensa i Reclamació
Lliure elecció d’advocat i procurador ampliat a 3.000€
Ampliacions en la garantia d’Assistència en Viatge
Remolcament il·limitat en tota la península
Indemnització per Retirada de Carnet
Ampliacions en la garantia d’Accidents del Conductor A 15.000€
Accidents dels Ocupants
Servei de Gestoria
(*) Les cobertures opcionals amb l’indicador (*) són d’acceptació condicionades a les normes tècniques de subscripció de la Companyia.