Cobertures

Cobrint les múltiples eventualitats que els poguessin succeir, així com una gran prestació de serveis i garanties, com són:

Cobertura principal

Servei telefònic d’orientació veterinària i informació general sobre animals de companyia:
 • Consultes veterinàries sobre alimentació, cures i maneig, vacunacions…
 • Informació sobre la legislació vigent
 • Informació d’àmbit general: residències canines, veterinaris, hotels i allotjaments que admeten animals, societats protectores…
Accidents (1.000 €):

Despeses d’assistència veterinària, sacrifi cio necessari i incineració del cadàver, així com indemnització per mort, tot això derivat de:

 • Atropellaments
 • Baralles amb altres animals
 • Trencaments, traumatismes i lesions internes
 • Accidents de circulació
 • Caigudes
 • Ingestió de cossos estranys
 • Lesions corporals derivades d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’assegurat
 • Actes vandàlics
 • Cop de calor

Robatori (1.000 €)

Extraviament (150 €)

Estada en residència per hospitalització del propietari per accident o malaltia (300 €)

Sacrifici i incineració del cadàver per vellesa o malaltia (60 €)

Despeses de transport per tractament especialitzat (150 €)

Responsabilitat Civil (600.000 €)

Cobertura viatge

Despeses derivades de la cancel·lació total o parcial de les vacances com a conseqüència de malaltia greu o extraviament de l’animal
(1.000 €)
Despeses de viatge i allotjament derivats de malaltia o extraviament de l’animal a l’estranger (500 €)