Les nostres

Cobertures

Responsabilitat Civil Obligatòria
En les condicions i límits que s’estableixen mitjançant el Reglament del Segur de Responsabilitat Civil Obligatòria per a Embarcacions d’Esbarjo o Esportives (RD 607/1999).

Responsabilitat Civil Voluntària
Adaptació dels límits econòmics de la cobertura a les teves necessitats.
A més, amplia l’àmbit de cobertura durant l’estada de l’embarcació en terra i el seu transport per carretera.

Danys propis
Pèrdues o danys directes que pot sofrir la teva embarcació durant la navegació:
Naufragi, encallada, embarrancada, abordatge, xoc o col·lisió amb objectes fixos o flotants, incendi o explosió i altres riscos de mar.
Ampliació de les cobertures:
Embarcació en terra
Transport per carretera, càrrega i descarrega
Maniobres d’entrada i sortida de l’aigua
Actes vandàlics o malintencionats
Fenòmens meteorològics de caràcter extraordinari.
Modalitats: limitada a la Pèrdua Total o ampliada per a totes les Avaries Particulars (danys parcials). La summa assegurada s’adaptarà al valor real en mercat de la teva embarcació al moment de contractar el segur.

Accidents personals
Garanteix, a títol gratuït, a tots els ocupants de l’embarcació, indemnitzacions en cas de defunció o invalidesa permanent i les despeses de curació, a causa d’accident ocorregut a bord, pujant o baixant de l’embarcació assegurada.

Robatori
Sostracció il·legítima de l’embarcació assegurada sencera, dels seus motors o accessoris de navegació, incloent-hi danys per temptativa.
Ampliació cobertura a motors fora-broda i embarcació auxiliar.

Despeses
Incorregudes per salvar l’embarcació assegurada de la seva destrucció o desaparició.
Remolc d’assistència marítima.
Remoció de restes imposada per l’Autoritat.

Danys al Continent i Contingut
Cobertura a primer risc dels danys materials soferts pels equips i objectes personals dels ocupants, a conseqüència directa de pèrdua total, avaria particular o robatori subsegüents al de l’embarcació.

Defensa Jurídica
Defensa penal i fiances
Reclamació a tercers
Assistència jurídica telefònica

Assistència embarcacions
Transport terrestre o assistència tècnic-mecànica.
Cerca i enviament de peces de recanvi.
Allotjament en espera, tornada d’ocupants i trasllat per recollir l’embarcació reparada.
Repatriació sanitària de ferits i malalts, tornada anticipada per defunció de familiar, suport en cas de robatori o pèrdua d’equipatges, avançament de fons.