Modalitats

TERCERS BÀSIC

Responsabilitat Civil Obligatòria, Responsabilitat Civil complementària 50 MM, Responsabilitat Civil del conductor/prenedor com vianant i ciclista, Responsabilitat Civil per incendi del vehicle assegurat, Defensa i Reclamació -Multes (recursos), Pagament de cursos per recuperar punts del permís de conducció-, Assistència en Viatge, Accidents Corporals del Conductor -Assistència psicològica a familiars en cas de mort o gran invalidesa-, Orientació Mèdica Telefònica, Cobertura de Trencament de Llunes, Danys causats per animals cinegètics, Danys causats per fenòmens atmosfèrics (inclou pedra).

TERCERS COMPLET

Totes les cobertures anteriors més:
Garantia d’Incendi, Cobertura de Robatori i Furt (sostracció i danys per robatori).

TOT RISC AMB FRANQUÍCIA

Totes les cobertures anteriors més:
Garantia de Danys Propis – Valor nou 2 anys, el 3er 80% del valor de nou i successiu valor de mercat -Inclusió pneumàtics en danys al vehicle assegurat (amb franquícia)-, consulta aquí cobertures opcionals.

TOT RISC SENSE FRANQUÍCIA

Totes les cobertures anteriors més:
Garantia de Danys Propis – Valor nou 2 anys, el 3er 80% del valor de nou i successiu valor de mercat -Inclusió pneumàtics en danys al vehicle assegurat (amb franquícia)-, consulta aquí cobertures opcionals

TOT RISC PRÈMIUM

Totes les cobertures anteriors més:
Defensa i Reclamació Ampliada, – Limiti d’advocats + procurador ampliat a 3000 €*, -Assistència jurídica telefònica*, Assistència en Viatge Ampliada, Sense limiti en el remolc (en territori espanyol)- Accidents corporals del Conductor ampliat a Ocupants, Cobertura d’Incendi Ampliada, – Indemnització del valor de nou ampliat a 3 anys* – Accessoris inclosos fins a 1.500 €* – Cobertura de Robatori Ampliada – Indemnització del valor de nou ampliat a 3 anys* – Inclusió dels danys causats a l’equipatge i objectes personals* – Accessoris inclosos fins a 1.500 €*, Cobertura de Danys Propis Ampliada – Indemnització del valor de nou ampliat a 3 anys* – Inclusió dels danys causats a l’equipatge i objectes personals* – Accessoris inclosos fins a 1.500 €*, Vehicle de Substitució*, Indemnització per retirada de carnet, Gestoria del Automòbil*, consulta aquí cobertures opcionals.