Cobertures

Danys Propis
Et cobrim els danys que pugui sofrir el teu vehicle assegurat a conseqüència de qualsevol accident, impacte o vandalisme.
Danys a pneumàtics sempre que existeixin altres danys al vehicle.
Despesa ITV com a conseqüència de sinistre.
Neteja d’interiors per trasllat de ferits.

Robatori
Danys al vehicle per intent de robatori.
Sostracció del vehicle.
Furt i espoliació.

Llunes
Inclou el sostre solar, sensors de pluja i els metacrilats.

Animals Cinegètics
Danys al vehicle per col·lisió amb animals de caça.

Fenòmens Atmosfèrics
Danys al vehicle a conseqüència de fenòmens de la natura (pedra, neu, pluges, etc.)

Responsabilitat Civil
Responsabilitat Civil Obligatòria i Complementària.
Responsabilitat Civil com a Vianant o Ciclista.
Danys ocasionats a tercers causats per l’assegurat com a vianant o ciclista.
Responsabilitat Civil d’Incendi.
Et cobrim els danys a tercers que pugui ocasionar el vehicle per incendi o explosió.

Assistència en viatge, des del Km.0, les 24 hores
Grua i assistència en carretera des de Km.0.
Inclou l’Assistència en viatge a les persones tant si viatgen en el vehicle com en altres mitjans de transport.

Accidents del Conductor
Inclou les Despeses Sanitàries il·limitades en Centres Concertats.
Inclou l’Assistència Psicològica en sinistres greus.
Inclou la bestreta de 3.000€ per despeses de sepeli en cas d’accident greu.

Defensa i Reclamació
Inclou el servei de recurs de multes.
Inclou el pagament de cursos per a la recuperació de punts del permís de conduir.
Inclou la defensa i reclamació del prenedor, cònjuge i fills com a vianants.

Orientació Mèdica Telefònica

COBERTURES OPCIONALS
Vehicle de Substitució
Indemnització per Retirada de Carnet
Gestoria de l’Automòbil (*)
Ens encarreguem de totes les gestions relacionades amb el vehicle i temes de tràfic: canvis de titular del vehicle, renovació del permís de conduir, canvis de domicili, etc.
Assumim totes les despeses d’honoraris de la gestoria
Ampliacions en la garantia d’Assistència en Viatge
Remolc il·limitat en tota la península (*)
Ampliacions en Defensa i Reclamació
Lliure elecció d’advocat i procurador ampliat a 3.000€ (*)
Assistència Jurídica Telefònica (*)
Notificació de sancions de tràfic
Ampliacions en la garantia d’Accidents del Conductor
Accidents dels Ocupants
Ampliacions en la garantia de Llunes
Llunes Tintades (*)
Ampliacions en la garantia d’Incendi
Incendi – Ampliació del valor de nou del vehicle a 3 anys (*)
Incendi – Accessoris fins a 1.500€ sense necessitat de declarar-los (*)
Ampliacions en la garantia de Robatori
Robatori – Ampliació del valor de nou del vehicle a 3 anys (*)
Robatori – Accessoris fins a 1.500€ sense necessitat de declarar-los (*)
Robatori – Equipatge i objectes personals (*)
Ampliacions en la garantia de Danys Propis
Danys Propis – Ampliació del valor de nou del vehicle a 3 anys (*)
Danys Propis – Accessoris fins a 1.500€ sense necessitat de declarar-los (*)
Danys Propis – Equipatge i objectes personals (*)