Cobertures

  • Responsabilitat civil
  • Assegurança d’accidents, amb cobertura de mort, invalidesa permanent amb barem i assistència sanitària.
  • Danys a la bicicleta.
  • Assistència en viatge.
  • Defensa penal, reclamació de danys i assessorament jurídic.
  • Robatori de la bicicleta