Preguntes

Freqüents

1- Qui necessita una Assegurança de vida Protecció Familiar?

L’assegurança de vida Protecció Familiar està especialment indicat per a persones la defunció prematura de les quals pugui tenir conseqüències econòmiques desfavorables per a altres persones (família, empresa, etc.).
Si el nivell de vida dels teus depèn dels teus ingressos, necessites una Assegurança de vida Protecció Familiar.
Es tracta de l’únic segur capaç d’oferir una protecció integral davant qualsevol contingència sense necessitat de disposar d’un patrimoni previ i, per les seves característiques és molt adequat para:
Persones amb càrregues familiars que desitgin assegurar-se que, davant qualsevol eventualitat, la seva família disposi del respatller econòmic suficient per permetre’ls mantenir el seu nivell de vida.
Els qui estiguin pagant una hipoteca, un préstec o tinguin deutes i vulguin assegurar-se la seva liquidació en el cas que morin, els sigui diagnosticada una malaltia greu o sofreixin una invalidesa.

2- Quina modalitat s'adapta més a les meves necessitats?

No hi ha dues persones iguals. Per això l’assegurança de vida Protecció permet oferir-te la modalitat que millor s’adapti a les teves necessitats:
Temporal Renovable: La modalitat més flexible. El termini de vigència d’aquesta modalitat és d’un any, renovant-se de forma automàtica per períodes anuals mitjançant el pagament de cosina de tarifa que correspongui segons l’edat aconseguida. A més pot contractar-se a capital constant o ben creixent, de manera que el capital assegurat estigui sempre actualitzat:
Revaloritzable: segons índex variable (IPC)
Creixement Sistemàtic: segons un percentatge fix (de l’1 al 10%)
Temporal Prima Anivellada: Pels que volen pagar sempre el mateix. Permet disposar del mateix nivell de cobertura que l’anterior modalitat però per a un termini i capital determinat assegurant-se el pagament d’una prima constant durant tota la seva durada.
Amortització: Aquesta modalitat pot ser molt indicada quan la contractació de la pòlissa ve motivada per haver sol·licitat un préstec o hipoteca, ja que el capital assegurat decreix any a any.

3- Quin capital necessito tenir assegurat?

Si bé és cert que l’import a assegurar és diferent per a cada persona en funció de la seva situació personal i patrimonial, a manera orientativa, pot estimar-se que el capital necessari en cas de defunció prematura hauria de ser com a mínim 3 vegades el nivell d’ingressos bruts anuals, sense tenir en compte eventuals càrregues financeres o patrimonials.

4- Quines són les meves necessitats de capital i renda?

L’assistent d'”anàlisi de necessitats” permetrà obtenir la resposta més ajustada a cada client. Conèixer que capital precisa és tan fàcil com contestar a 4 senzilles preguntes:
Ingressos mensuals que desitges garantir per al teu cònjuge i/o fills
Durant quant temps necessitaries emparar aquesta renda
Situació econòmica actual de la teva unitat familiar (estalvi disponible i càrregues financeres)
Nivell de cotització a la Seguretat Social (mínim, mitjà o màxim)
Deixat aconsellar pels nostres agents i consultors. Ells et facilitaran un estudi personalitzat que et permetrà conèixer quin capital has de contractar per tenir ben cobertes les necessitats econòmiques de la teva família.