Cobertures

L’Assegurança de Responsabilitat Civil Privada i Immobles t’ofereix una de les gammes més completes de pòlisses d’assegurances amb la finalitat de garantir seguretat, oferint els màxims avantatges de flexibilitat, revaloració, liquiditat i, si escau, desgravament fiscal, segons les necessitats de la teva llar i la teva família o dels teus negocis.
Aquesta assegurança et protegirà dels danys que, per culpa o negligència, ocasions a tercers, tant en l’àmbit de la teva vida privada, com a cap de família, com també per la propietat, arrendament o usdefruit de béns immobles.

Modalitat: RC Familiar
La teva actuació, com a cap de família i com a responsable de les persones que depenen legalment de tu, en l’àmbit de la teva vida privada.

Modalitat: RC Inquilins
A més de les cobertures ofertes en la RC Familiar, et garanteixen els danys accidentals que puguis causar a l’habitatge llogat en condició d’inquilí.

Modalitat: RC Animals domèstics
Com a propietari o posseïdor d’animals domèstics, sempre que sigui en l’àmbit de la teva vida privada.

Modalitat: RC Immobles
Com a propietari, arrendatari o usufructuari de l’immoble a assegurar. Les modalitats de contractació són:
Habitatge individual: pis, casa adossada o habitatge unifamiliar aïllat.
Edificis: habitatges (sense o amb locals), comerços, oficines i indústries.
Locals: comerços, oficines, indústries i magatzems.
Altres immobles: urbanitzacions, polígons industrials i solars no edificats.

Modalitat: RC Pesca esportiva en superfície
En l’exercici de la pesca esportiva en superfície, en l’àmbit de la teva vida privada.
Garanteix els danys materials, corporals i perjudicis econòmics derivats d’aquests danys, com a conseqüència de la pesca esportiva en superfície.
Àmbit geogràfic: Espanya, Andorra i països de la Unió Europea.
Cosines a partir d’11,25 euros.
Límits de cobertura: fins a 1.200.000 euros de límit màxim per sinistre i 90.000 euros per víctima.

Modalitat: RC Pesca submarina
En l’exercici de la pesca submarina, en l’àmbit de la teva vida privada.
Garanteix els danys materials, corporals i perjudicis econòmics derivats d’aquests danys, com a conseqüència de la pesca submarina.
Àmbit geogràfic: Espanya, Andorra i països de la Unió Europea.
Cosines a partir d’11,25 euros.
Límits de cobertura: fins a 1.200.000 euros de límit màxim per sinistre i 90.000 euros per víctima.