Cobertures

Consisteix en assistir, assessorar jurídicament o efectuar tràmits de reclamació i defensa per via amistosa i judicial, davant els responsables dels danys o dels que hagi d’exigir una reparació, o un dret, garantint les despeses que es generin fins al límit assegurat.

Assistència i Assessorament Jurídic

Assessorament judicial i extrajudicial telefònic o en despatx d’advocats, per tràmits i / o assistència a citacions judicials.
Redacció i revisió de documents i contractes; cartes de reclamació.

Reclamació

D’danys corporals o materials soferts en accident o en el seu habitatge.
De drets relatius a l’habitatge (inquilí, propietari, ocupació il·legal de l’habitatge).
Per incompliment de contractes d’arrendaments de serveis, sobre coses mobles o subministraments a l’habitatge.
De drets per altres assegurances.

Defensa

Penal.
Social per contractes laborals.
Laboral en relació amb servei domèstic.
Fiscal (declaracions de renda i patrimoni).

Despeses

Comprovació de l’origen dels danys.

Defensa i Reclamació del contracte de lloguer (opcional)

Garantim la protecció a aquells clients – Propietaris que tenen destinats pisos al lloguer i només volen cobrir les despeses que ocasiona la reclamació judicial dels lloguers impagats per part de l’inquilí i el mateix desnonament.

Protecció Integral de l’Arrendador (opcional)

Garanteix la protecció a aquells clients – Propietaris que tenen destinats pisos de lloguer i volen cobrir el Impagament de Lloguers, els Actes vandàlics ocasionats en el seu habitatge i alhora la reclamació judicial dels lloguers impagats per part de l’inquilí i el mateix desnonament.

A més

Si la prima és superior a 90 euros pots fraccionar la prima anual.
Atenció les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.