Cobertures

L’Assegurança d’Accidents Col·lectiu Viatges del GRUP CATALANA OCCIDENTE ha estat creat per garantir la seva seguretat personal en cas de patir un accident, durant el curs d’un viatge, amb destinació a pràcticament qualsevol lloc del món i una durada màxima de fins a 2 mesos.

Quin tipus de viatge pot assegurar?

Un Viatge professional
Aquesta assegurança d’accidents en viatge et donarà tranquil·litat a tu o la teva empresa, quan l’hagis desplaçar-se per motius professionals, i serà complementari a qualsevol altre que tinguis contractat sobre la teva persona o la dels teus empleats o col·laboradors.

Un Viatge extra-professional
Aquesta assegurança d’accidents en viatge et donarà tranquil·litat a tu i la teva família, quan recordeu iniciar un viatge de vacances o per qualsevol altre motiu relacionat amb la teva vida privada.

Un Viatge per l’oci o la pràctica d’esports
Cobertures especials d’Assistència en Viatge Esquí, Esquí / Aventura, o Creuers.

Cada grup assegurat ha de contractar, almenys, una de les següents cobertures:

Un capital en cas de defunció per accident (*)
Un capital en cas d’invalidesa permanent per accident (segons un barem d’indemnització)

Cobertures contractació opcional

Invalidesa Permanent Absoluta per accident
Assistència Sanitària per accident (bàsica o àmplia)
Indemnització fractures greus per accident
Assistència en Viatge (àmbits Espanya / Andorra, Europa o mundial)
Responsabilitat Civil Privada / RC monitors (depenent de l’Assistència en Viatge)
Reemborsament de despeses cancel·lació de viatge: garantia bàsica (només anul·lació) o àmplia (anul·lació, interrupció o ajornament)