Cobertures

L’Assegurança d’Accidents Col·lectiu Familiar ha estat creat per garantir la seguretat personal dels membres del nucli familiar (mínim 2 persones), en cas de patir un accident tant en la seva vida professional com privada, i en qualsevol lloc del món.

Cada assegurat ha de contractar, almenys, una de les següents cobertures:

Un capital en cas de mort per accident
Un capital en cas d’invalidesa permanent per accident (segons un barem d’indemnització).

Complementat per unes prestacions de serveis amb atenció telefònica 24 hores:

assistència Familiar
Servei d’Orientació Mèdica Telefònica
Defensa Jurídica Familiar Bàsica

Cobertures opcionals

Despeses sepeli (defunció per qualsevol causa)
Doble indemnització per mort de tots dos cònjuges en un mateix accident
Invalidesa Permanent Absoluta per accident
Doble indemnització per invalidesa permanent absoluta de tots dos cònjuges en un mateix accident
Indemnització fractures greus per accident
Dieta diària d’hospitalització, en cas d’accident
Beca d’estudis per a fills, en cas de defunció del prenedor o cònjuge assegurats
Assistència Sanitària per accident (bàsica o àmplia)
Subsidi per privatització temporal del permís de conduir, per accident de circulació
Assistència en Viatge (àmbit Europa o Mundial)

Altres Cobertures opcionals

Reemborsament de despeses cancel·lació de viatge: garantia bàsica (només anul·lació) o àmplia
Paquet de cobertures de l’SEGUR DENTAL
* Reemborsament de despeses odontològics per accident dental greu
* Despeses per Hospitalització (indemnització diària)
* Targeta Multisalut INTEGRAL FAMILIAR, incloent Assegurança Dental i Pla Dental Infantil (per a menors de 15 anys). A més incorpora els serveis de: Orientació Mèdica Telefònica i Segona Opinió Mèdica