Les Nostres

Cobertures

Un bon comerç necessita una bona protecció, i per això l’Assegurança Comerços SALONS DE BELLESA està dissenyat pensant en les particularitats de la teva activitat.

Garanties incloses

 • Robatori, espoliació i desperfectes
 • Trencaments de llunes, miralls, anuncis lluminosos

I per descomptat

 • Incendi
 • Pèrdues conseqüencials per paralització de l’activitat
 • Danys a les mercaderies refrigerades
 • Riscos Climatològics i altres
 • Danys per Aigua
 • Danys a aparells i instal·lacions elèctriques
 • Equips ofimàtics
 • Responsabilitat civil patronal

Serveis inclosos

 • Assistència 24 h
 • Personal de seguretat en cas de sinistre
 • Servei de reparadores
 • Reclamació i defensa
 • Consulta jurídica telefònica