Les Nostres

Cobertures

Un bon comerç necessita una bona protecció, i per això l’assegurança Comerços ARTICLES DE LA LLAR s’ha dissenyat pensant en les particularitats de la teva activitat.

Garanties incloses

 • Robatori, espoliació i desperfectes
 • Trencaments de vidres, miralls, anuncis lluminosos
 • Danys ocasionats per l’aigua

I per descomptat

 • Incendi
 • Pèrdues conseqüencials per paralització de l’activitat
 • Danys a les mercaderies refrigerades
 • Riscos Climatològics i altres
 • Danys a aparells i instal·lacions elèctriques
 • Equips ofimàtics
 • Responsabilitat civil patrona

Serveis inclosos

 • Assistència 24 h
 • Personal de seguretat en cas de sinistre
 • Servei de reparadores
 • Reclamació i defensa
 • Consulta jurídica telefònica