Les Nostres

Cobertures

Danys al continent i contingut

 • Incendi, explosió i caiguda de llamp.
 • Fenòmens atmosfèrics i altres danys materials (actes de vandalisme, inclemències meteorològiques, desbordaments, fum, impacte de vehicles, fuga de les instal·lacions automàtiques d’extinció d’incendis, etc.)
 • Danys per aigua (trencament de canonades, escapaments, etc.) i responsabilitat civil d’aigua.
 • Robatori i espoliació (mobiliari, equipament professional, mercaderies, etc.)
 • Danys elèctrics.
 • Equips ofimàtics.
 • Avaria de maquinària.
 • Béns refrigerats.
 • Trencament de miralls i vidres, rètols, sanitaris, taulells de cuina.
 • Vessament de líquids.
 • Honoraris de pèrit.
 • Tot risc danys materials.
 • Béns temporalment desplaçats.

Despeses per danys

Causats per:

 • Extinció i disminució de sinistres.
 • Salvament de béns.
 • Demolició i desenrunament.
 • Restitució de l’harmonia estètica.
 • Pèrdua de lloguers o desallotjament forçós.
 • Reposició d’arxius.
 • Restitució estètica.

Pèrdues derivades de la paralització de l’activitat

 • Despeses generals diaris (modalitat indemnització diària).
 • Despeses generals o benefici brut, fins a 12 mesos.