Les Nostres

Cobertures

Un bon negoci necessita una bona protecció, i per això l’Assegurança Multirisc d’OFICINES està dissenyada pensant en les particularitats de la teva activitat.

Garanties incloses

 • Danys en aparells i instal·lacions elèctriques
 • Equips ofimàtics
 • Pèrdues per paralització de l’activitat
 • Robatori i espoliació, fins i tot d’objectes de valor especial (de decoració o artístic)

I per descomptat

 • Incendi
 • Danys per Aigua
 • Risc Climatològic
 • Trencaments de vidres, miralls, rètols, sanitaris, …
 • Responsabilitat Civil

Serveis inclosos

 • Assistència 24 h
 • Personal de seguretat en cas de sinistre
 • Servei de reparadores
 • Reclamació i defensa
 • Consulta jurídica telefónica