Preguntes

Freqüents

1- Quins són els béns assegurables?

Maquinària fixa de producció o transformació.
Equip i Maquinària mòbils.
Equips Electrònics.

2- Quines són les cobertures per a la maquinària fixa de producció o transformació?

Imperícia, negligència, actes malintencionats.
Danys elèctrics.
Errors de disseny, construcció, muntatge, materials.
Falta d’aigua en calderes de vapor.
Esquinçada per força centrífuga.
Introducció de cossos estranys.
Efectes de tempestats, gelades i desglaç.

3- Quines són les cobertures per als equips i màquines mòbils?

Incendi, explosió, caiguda del raig.
Robatori i desperfectes pel seu intent.
Col·lisió, descarrilament, impactes.
Corriments de terres, esfondraments, enfonsaments.
Fenòmens anormals de la naturalesa.
Imperícia, negligència o malvolença

4- Quines són les cobertures per als equips electrònics de tot tipus (ordinadors, electromedicina, sistemes de control, etc.)?

Incendi, despeses/danys extinció.
Explosió/implosió, caiguda del raig.
Caigudes, impactes, col·lisions, introducció de cossos estranys.
Robo/espoliació.
Actes malintencionats.
Danys per l’aigua o la humitat.
Negligència, maneig inadequat.
Fenòmens anormals de la naturalesa.
Defectes de material, construcció, error de disseny o mà d’obra…
Danys elèctrics.

5- Quin ha de ser la correcta situació o ubicació del risc?

Les màquines, equips i aparells s’asseguren en la situació en la qual es troben instal·lats treballant.
Si es tracta d’equips que han de ser traslladats a diverses situacions de treball queden assegurats en les situacions que s’indiquin, podent, a més, incorporar la cobertura del risc de circulació o transport mentre es traslladen.