Cobertures

L’Assegurança Tot Risc de Danys Materials neix per al segment de la gran i mitja empresa. Amb aquesta assegurança es pretén garantir qualsevol dany material de caràcter accidental en les instal·lacions de l’empresa, així com la seva incidència en els resultats econòmics.
Està especialment dirigit a grans o mitges empreses que vulguin assumir una retenció de les possibles pèrdues.
Per a la contractació d’aquesta assegurança, els nostres especialistes realitzen una inspecció de la teva empresa, avaluant aquelles circumstàncies potencialment perilloses. Amb aquesta informació, elaborem un projecte d’assegurança a mida.

Danys materials i/o pèrdues conseqüencials (benefici brut, despeses fixes, paralització, pèrdua de lloguers, desallotjament forçós o extra costes) per:

Cobertura enfront de danys materials per incendi, caiguda de raig i explosió.
Riscos extensius: actes de vandalisme o malintencionats, pluja, pedra, neu, inundació per trencament, desbordament, fum, impacte de vehicles terrestres.
I qualsevol dany material de caràcter accidental.

Danys materials per:

Robatori i espoliació.
Danys per aigua (inclosos despeses de localització i reparació).
Trencament de vidres i rètols.

Danys materials i corporals causats a tercers derivats exclusivament d’incendi

Reclamació i defensa jurídica

Servei d’accés a Iberinform

Franquícies

Franquícia general amb possibilitat de contractació de franquícies especials per a les cobertures a primer risc

Cobertures addicionals

Equips electrònics.
Danys elèctrics a centres de transformació i línies.
Danys elèctrics a màquines elèctriques.
Danys elèctrics a equips electrònics.

Despeses derivades dels sinistres cobertes

Despeses d’extinció, desenrunament i demolició, desbrossament i salvament.
Despeses de reposició d’arxius, plànols, etc.
Despeses de reposició de motlles.
Despeses addicionals per hores extres.
Honoraris de professionals i perits.
Despeses de restitució estètica.

Inclusió de béns

Béns propietat d’empleats, de tercers i temporalment desplaçats.
Béns propietat de tercers.
Béns temporalment desplaçats.
Gespes, arbres, plantes i arbustos.
Vehicles en repòs