Cobertures

L’Assegurança Combinada Empresa-Indústria neix per al segment de la mitjana i gran empresa. Està basat en la unificació de garanties en un sol contracte.
És a dir, a les cobertures bàsiques (incendi, extensius, robatori, etc.) se li poden afegir altres cobertures tals com a transports, avaria de maquinària, tot risc, etc.
I totes elles de forma totalment personalitzada amb això aconseguim adaptar-nos a les necessitats del client mitjançant l’oferta d’una gran varietat de garanties i la total flexibilitat en la seva contractació. És el client qui, amb l’assessorament del seu agent, escull, decideix i dissenya com assegurar el seu patrimoni empresarial mitjançant una cobertura personalitzada, flexible i completa

Danys Materials i/o pèrdues conseqüencials (benefici brut, despeses fixes, paralització, pèrdua de lloguers, desallotjament forçós o extra costes) per:

Cobertura enfront de danys materials per incendi, caiguda de raig i explosió.
Danys elèctrics a: centres de transformació, equips electrònics i/o màquines elèctriques.
Riscos extensius: actes de vandalisme o malintencionats, pluja, pedra, neu, inundació per trencament, desbordament, fum, impacte de vehicles terrestres.
Danys per aigua (inclosos despeses de localització i reparació)

Danys materials per:

Robatori i espoliació
Trencaments

Danys materials i corporals causats a tercers, derivats de l’empresa i/o dels productes fabricats o comercialitzats

Reclamació i defensa jurídica

Servei d’accés a Iberinform

Franquícies

Hi ha garanties que es contracten amb franquícies però que poden ser modificades en funció de la capacitat econòmica de cada empresa.
Possibilitat de contractació d’una Franquícia General.

Garanties opcionals

Cobertura de Tot Risc dany material
Infidelitat d’empleats
Transport (Nacional i Internacional)
Avaria de Maquinària
Equips electrònic

Despeses derivades dels sinistres cobertes

Despeses d’extinció.
Despeses de desenrunament i demolició.
Despeses de reposició d’arxius, títols, etc.
Despeses de desbrossament.
Despeses de salvament.
Despeses addicionals per hores extres.
Honoraris de professionals.
Honoraris de perits.
Taxa municipal de bombers
Permisos i llicències.

Inclusió de béns

Béns propietat d’empleats.
Béns propietat de tercers.
Béns temporalment desplaçats.
Gespes, arbres i plantes.
Noves adquisicions.
Objectes d’ornat.
Obres de reforma.