Preguntes

Freqüents

1-Quines situacions poden quedar cobertes per l'Assegurança de responsabilitat civil construcció?
  • Quan el treballador d’una constructora desprèn accidentalment un maó i causa danys materials a un vehicle estacionat.
  • Davant danys corporals físics de l’assegurat a causa d’un accident laboral.
  • Mentre l’assegurat està col·locant una finestra i aquesta cau i provoca danys personals a una persona que passava pel carrer.
  • Quan fent un treball, es trenca una canonada d’aigua i causa danys a l’habitatge inferior.
  • Quan l’assegurat està fent una soldadura i causa un incendi a l’edifici del client.

2 - Amb quines situacions et pot ajudar aquesta assegurança?

  • Un treballador d’un constructor, col·locant maons, se n’hi cau un i causa danys materials a un vehicle estacionat.
  • A conseqüència d’un accident laboral, l’assalariat de l’assegurat es causa danys corporals.
  • Mentre l’assegurat està col·locant una finestra, aquesta cau i causa danys personals a una persona que passava pel carrer.
  • Fent uns treballs, trenca una canonada d’aigua i causa danys a l’habitatge inferior.