Preguntes

Freqüents

1- Quines situacions poden quedar cobertes per l'Assegurança de responsabilitat civil de comerços, cultura i oci?

La caiguda d’un client a l’establiment per una relliscada en estar el terra mullat, i que causi danys personals.

Intoxicació per ingerir aliments en mal estat que ha subministrat o elaborat l’assegurat.

Danys personals i materials per la caiguda del rètol lluminós.

Si durant l’estada al restaurant, el fill d’un client es causa danys personals mentre juga al parc o jardí.