Cobertures

Amb l’Assegurança de responsabilitat civil construcció estaràs protegit si mentre fas una instal·lació o una reforma causes algun dany personal o material directe a tercers, incloent també a les persones de qui siguis responsable.

Esquema de garanties

 • Explotació/Professional: 100%
 • Danys per aigua (no climatològica): 100%
 • Subcontractistes (subsidiària de…): 100%
 • Béns confrontants: 100%
 • Instal·lacions subterrànies i/o aèries: 100%
 • Personal tècnic dependent: 100%
 • Responsabilitat Civil Període de manteniment: 100%
 • Patronal: 100%
 • Creuada: 100%
 • Explotació/Professional: 100%
 • Danys per aigua (no climatològica): 100%
 • Subcontractistes (subsidiària de…): 100%
 • Béns confrontants: 100%
 • Instal·lacions subterrànies i/o aèries: 100%
 • Personal tècnic dependent: 100%
 • Responsabilitat Civil Període de manteniment: 100%
 • Patronal: 100%
 • Creuada: 100%

Defensa penal i reclamació de danys

 • Defensa penal i reclamació de danys.
 • Drets relatius al local, contractes de serveis, contractes sobre coses mobles i contractes laborals.
 • Defensa en qüestions administratives.
 • Reclamació en contractes de subministraments.
 • Servei telefònic de consultes.
 • Opcional: Defensa davant la Inspecció de Treball i reclamació a tercers per danys a l’obra realitzada.

Els límits màxims d’indemnització per a cadascuna de les garanties seran els que resultin d’aplicar el percentatge que s’indica sobre el capital assegurat. Cal tenir present que el límit màxim d’indemnització per a la suma de totes les garanties serà el capital assegurat.