Preguntes

Freqüents

1- Per a qui està especialment dirigida aquesta modalitat d'assegurança?
Aquesta modalitat està especialment adreçada a grups de persones que desenvolupen activitats diverses, vinculades als àmbits de l’educació, cultura, esport i lleure.
Per exemple, entre moltes altres:
Alumnes, durant l’assistència als cursos de formació
Participants en colònies, campaments d’estiu i excursions
Assistents a congressos, conferències i actes culturals
Participants en actes i festejos populars
Públic assistent a concerts, parcs i centres d’atraccions
Participació en activitats esportives, d’aventura i turisme actiu
Socis de clubs i instal·lacions esportives