Cobertures

L’Assegurança d’accidents Col·lectiva Professional del GRUP CATALANA OCCIDENTE ha estat creat per garantir la teva seguretat personal i la teva pèrdua d’ingressos, en cas de patir un accident tant en la teva vida professional com a privada, durant les 24 hores del dia i en qualsevol lloc del món.
Aquesta modalitat està especialment dirigida a grups de professionals per compte propi, units per un vincle comú (associacions de professionals, empresaris, autònoms, etc.). També a aquells col·lectius de persones, inclusivament en règim de dependència laboral per compte d’altre, que desitgin estar protegits per unes cobertures de risc addicionals a les prestacions obligatòries de la Seguretat Social, o a les regulades en els convenis laborals.

Cada assegurat haurà de contractar, almenys, una de les següents cobertures:

Un capital en cas de defunció per accident.
Un capital en cas d’Invalidesa Permanent per accident (segons un Barem d’indemnització).

Cobertures opcionals

Mort per accident de circulació.
Mort per Infart de Miocardi (causa laboral).
Invalidesa Permanent Absoluta per accident.
Invalidesa Permanent per accident Progressiva, fins a 225%.
Invalidesa Permanent per accident Progressiva, fins a 350%.
Invalidesa Permanent per accident de circulació.
Invalidesa Permanent Professional.
Gran Invalidesa per accident.
Gran Invalidesa per accident de circulació.
Incapacitat Temporal per accident

Més Cobertures

Assistència Sanitària per accident (bàsica o àmplia).
Dieta diària Hospitalització per accident.
Indemnització fractures greus per accident.
Subsidi per privatització temporal del permís de conduir, per accident de circulació.
Assistència en Viatge (àmbit Europa o Mundial).