Cobertures

L’Assegurança d’Accidents Col·lectiu Viatges del GRUP CATALANA OCCIDENTE ha estat creat per garantir la seva seguretat personal en cas de patir un accident, durant el curs d’un viatge, amb destinació a pràcticament qualsevol lloc del món i una durada màxima de fins a 2 mesos.

Cobertures principals

Capital en cas de defunció per accident.
Capital en cas d’invalidesa permanent per accident.

Cobertures opcionals

Invalidesa permanent absoluta per accident.
Assistència sanitària per accident.
Indemnització fracturis greus per accident.
Assistència en viatge (Espanya/Andorra, Europa o mundial).
Responsabilitat civil privada / RC monitors (contractable amb l’assistència en viatge).
Reemborsament de despeses per cancell·lació de viatge.