Cobertures

L’assegurança d’accidents per el Col·lectiu Escolar ha estat creat per garantir la seguretat personal dels alumnes, en cas de patir un accident durant el curs lectiu, tant si es produeix a l’interior del centre educatiu com durant les sortides organitzades pel mateix.
La cobertura és anual i es garanteixen inclusivament els accidents de circulació que s’ocasionin en el mitjà de transport col·lectiu, organitzat per l’escola, durant el trajecte desde o fins al domicili de residència de l’alumne.
Aquesta modalitat està especialment dirigida als centres i instituts d’ensenyament públic o privats, que imparteixin classes dels següents graus:

  • Educació Infantil (Jardins d’infància i pre-escolar)
  • Educació Primària
  • Educació Secundària Obligatòria
  • Batxillerat i Arts
  • Formació Professional

Cada grup assegurat haurà de contractar, almenys, una de les següents cobertures:

Un capital en cas de Defunció per accident.
Un capital en cas d’Invalidesa Permanent per accident (segons un Barem d’indemnització.

Cobertures opcionals
Lesions permanents que no s’invaliden per accident.
Assistència en Viatge (àmbit Europa i Mundial).

Assistència Sanitària

Despeses mèdiques, quirúrgics, farmacèutics, hospitalaris i de rehabilitació, pròtesis correctores i assistència dental, per fets ocasionats per un accident cobert.

Cobertures opcionals d’Assistència Sanitària

Despeses sanitàries per accident durant les sortides amb pernoctació fos del domicili habitual de l’alumne.
Cobertura de trencament d’ulleres a conseqüència d’accident (sempre que existeixin danys corporals).